Donkki-lehti opetusvälineenä

Donkki-lehti toimii monipuolisena opetusmateriaalina seurakunnan työntekijöille, vapaaehtoisille ja isosille. Lehteä on helppo hyödyntää raamiksissa, leireillä, aamunavauksissa tai vaikka kokkikerhon hartaushetkessä. Donkki-lehden avulla junnut voivat pitää myös itsenäisesti toinen toisilleen Donkki-raamiksen. Entä oletko jo pitänyt Donkkis Big Night -illassa opetushetken Donkki-lehden avulla?

Donkki-lehti on myös ilahduttava lahja vaikkapa seurakunnan kymppisynttärien, Donkkis Big Night -illan tai Donkkis-kerhon lapsille.
Kaverit koolle ja Donkki-raamis pystyyn

Donkki-lehden avulla junnut voivat pitää toisilleen Donkki-raamiksen. Raamattupiiri ei ole vain aikuisten juttu, vaan iso asia myös lapsille. Eri puolille Suomea onkin alkanut muodostua junnuikäisten raamiksia, sillä lasten sydämellä on kysymys; onko Jumala todella totta?
Lapset haluavat ymmärtää uskon asioita ja heillä on paljon kysymyksiä elämästä ja Jumalasta. Donkki-lehden raamattuaukeamat tarjoavat turvallisen ja lapsen maailmaan sopivan tavan tutustua Raamattuun. Lehden avulla lapset voivat yhdessä kokoontua raamattupiiriin kotona, seurakunnan kerhossa tai jumalanpalveluksessa saarnan aikana.

Junnut lukee Donkki-lehteä.

Donkki-raamiksen runko

1. Johdanto: Joku lapsista lukee otsikon ja sen alla olevasta laatikosta johdantotekstin. Sitten tutkitaan yhdessä, mitä aukeaman teemakuvassa tapahtuu.
2. Raamatunluku: Än yy tee nyt! Luetaan yhteen ääneen lilalla kirjoitettu raamatunteksti – oikein ajatuksen kanssa!
3. Pohdintaa: Joku lapsista lukee laatikossa olevan pohdintakysymyksen, josta keskustellaan sitten yhdessä.
4. Opetus: Nyt yksi lapsista lukee varsinaisen opetustekstin. Tämän jälkeen voidaan jälleen keskustella yhdessä.
5. Rukous: Joku lapsista kerää rukousaiheita ja sitten rukoillaan yhdessä tai yksin näiden asioiden puolesta. Rukouksen lopuksi lausutaan yhteen ääneen rukouslaatikossa oleva rukous. Jos erityisiä rukousaiheita ei nouse esille, voidaan rukoilla pelkästään rukouslaatikon rukous.
6. Tehtäväaukeama: Donkki-raamiksen lopuksi tehdään yhdessä lehden seuraavan aukeaman aiheeseen liittyviä tehtäviä.

 

Jokainen Donkki-lehti on valmis leiri

Tiesitkö, että jokainen Donkki-lehti on myös valmis leiripaketti opetuksineen ja pajoineen? Jokaisessa lehdessä on kuusi kymmenen minuutin raamattuopetusta. Jokaiseen opetukseen liittyy teemaa alustava jatkotarinan osa sekä neljä tehtävää. Ystäväkirjan ja gallupin kysymysten avulla voi tutustua muihin leiriläisiin. Askartelu-, kokki- ja värityspalstat tarjoavat valmiin materiaalin pajoihin. Donkin tallista -palstalla on aina ideoita yhteisleikkeihin.

Donkki-lehti toimii kätevästi leirivihkona, jonka etusivulle leiriläiset kirjoittavat etunimen ja takakanteen voi liimata leiriohjelman.

Materiaalipankista löydät mallileirin, joka on tehty suoraan Donkki-lehden pohjalta.

Alla yksi esimerkki leirin raamattutunnista.
Donkki- lehden aukeama.

1. Alkulaulu tai leikki.
2. Ohjaaja lukee lehden Donkki-tarinan lasten lepäillessä tyynyillä. Tarina on aina opetusta edeltävällä aukeamalla.
3. Lapsille jaetaan omat Donkki-lehdet.
4. Ohjaaja lukee raamattuaukeaman johdantotekstin.
5. Lapset lukevat raamatuntekstin yhteen ääneen.
6. Pohditaan teemaa yhdessä pohdintakysymyksen avulla.
7. Ohjaaja lukee opetustekstin tai pitää lyhyen yhteenvedon opetustekstin pohjalta.
8. Ohjaaja johtaa rukoukseen tai rukoillaan rukouslaatikon rukous yhteen ääneen.
9. Lapset tekevät tehtäväaukeaman tehtäviä yksin tai porukalla.

Lehti toimii Donkkis Big Night -illan opetusmateriaalina

Donkkis Big Night -illassa Saku ja Ruut nuket puhumassa.
Donkki -lehden raamattuaukeaman avulla voit pitää myös raamattuopetushetken Donkkis Big Night -illassa. Tässä alla kolme erilaista opetustapaa.

Saku, Ruut ja Donkki lukee lehteä.
Donkki-lehti opetusesimerkki 1
Kaikilla lapsilla omat Donkki-lehdet ja opettaja opettaa.
(Saku ja Ruut -vuoropuhelu: voit valmistaa Sakun ja Ruutin vuoropuhelun hyödyntäen raamattuaukeamaan liittyvää tarina-aukeamaa.)
1. Illan alussa jaetaan ovella kaikille lapsille omat Donkki-lehdet tai lapset hakevat ne edessä olevasta laatikosta.
2. Avataan sovittu raamattuaukeama.
3. Johdanto: Opettaja lukee otsikon ja laatikossa olevan johdantotekstin. Tutkitaan yhdessä, mitä aukeaman teemakuvassa tapahtuu.
4. Raamatunluku: Luetaan yhteen ääneen lilalla kirjoitettu raamatunteksti.
5. Pohdintaa: Opettaja lukee laatikossa olevan pohdintakysymyksen, josta keskustellaan yhdessä. Jos lapsia on paljon, voi ohjaaja kulkea lasten keskellä mikrofoonin kanssa, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin. Lisäksi opettaja on voinut miettiä 1-2 syventävää lisäkysymystä raamatunkohtaan liittyen. Opettaja voi antaa tehtäväksi pohtia kysymystä myös parin kanssa, jonka jälkeen ajatuksista keskustellaan yhdessä koko joukon kanssa.
6. Opetus: Opettaja lukee lehdestä (tai kertoo omin sanoin) opetustekstin ja voi sitten kysellä lasten ajatuksia aiheesta.
7. Rukous: Opettaja voi kysyä lapsilta rukousaiheita ja rukoilla niiden asioiden puolesta. Rukouksen lopuksi voidaan rukoilla yhteen ääneen rukouslaatikossa oleva rukous.
8. Raamattuvisa/-tehtävä: joko heti opetushetken päätteeksi tai raamattuvisa-pisteellä voidaan raamattuvisan sijaan tehdä raamattuaukeamaan liittyviä tehtäväaukeaman tehtäviä. Jos teette tehtäväaukeaman tehtäviä heti opetushetken yhteydessä varaa kyniä niin paljon, että kaikille riittää. Lapset voivat hakea kynät opetustilan edestä ja samalla saavat jaloitella. On hyvä sopia mistä tehtäväaukeaman tehtävästä aloitetaan ensimmäisenä.

Saku, Donkki ja Ruut lukevat Donkki-lehteä ja juovat kaakaota.
Donkki -lehti opetusesimerkki 2
Kaikilla lapsilla on omat Donkki-lehdet. Junnut tai isoset toimivat opettajina.
Sopikaa etukäteen ketkä ovat: Junnu 1, Junnu 2, Junnu 3 ja Junnu 4. Harjoitelkaa raamattuopetuksen pitoa Donkki-lehden avulla.
(Saku ja Ruut -vuoropuhelu: voit valmistaa Sakun ja Ruutin vuoropuhelun hyödyntäen raamattuaukeamaan liittyvää tarina-aukeamaa.)

1. Illan alussa jaetaan ovella kaikille lapsille omat Donkki-lehdet tai lapset hakevat ne edessä olevasta laatikosta.
2. Avataan sovittu raamattuaukeama.
3. Johdanto: Junnu 1 lukee raamattuaukeaman otsikon ja sen alla laatikossa olevan johdantotekstin. Sitten tutkitaan yhdessä, mitä aukeaman teemakuvassa tapahtuu.
4. Raamatunluku: Ohjaajan johdolla luetaan yhteen ääneen lilalla kirjoitettu raamatunteksti.
5. Pohdintaa: Junnu 2 lukee laatikossa olevan pohdintakysymyksen ja toimii keskustelunjohtajana puheenvuoroja jakaen. Jos lapsia on paljon, voi joku kulkea mikrofoonin kanssa lasten keskellä, jotta kaikkien vastaukset kuuluvat hyvin. Tässä kohdassa voi pohtia myös muita valmiiksi mietittyjä liskysymyksiä. Kysymyksiä voidaan pohtia myös etukäteen parin kanssa ja vasta sitten yhdessä koko joukolla.
6. Opetus: Junnu 3 lukee tai kertoo omin sanoin opetustekstin ja voi kysyä muiden ajatuksia aiheesta.
7. Rukous: Junnu 4 voi kysyä lapsilta rukousaiheita ja niiden puolesta rukoillaan. Rukouksen lopuksi tai suoraan voidaan rukoilla yhteen ääneen rukouslaatikossa oleva rukous.
8. Raamattuvisa/-tehtävä: Joko heti opetushetken päätteeksi tai raamattuvisapisteellä voidaan raamattuvisan sijaan tehdä raamattuaukeamaan liittyviä tehtäviä. Jos tehtäviä tehdään heti opetushetken yhteydessä, kannattaa varata kyniä niin paljon, että kaikille riittää. On hyvä sopia mistä tehtäväaukeaman tehtävästä aloitetaan ensimmäisenä.

Ruut syö vaahtokarkkia, Sakulla on käsi paketissa ja Donkilla reppu täynnä porkkanoita.
Donkki-lehti opetusesimerkki 3
Vain raamattuopettajalla on Donkki-lehti.
(Saku ja Ruut -vuoropuhelu: voit valmistaa Sakun ja Ruutin vuoropuhelun hyödyntäen raamattuaukeamaan liittyvää tarina-aukeamaa.)

1. Kuva: Donkki-lehden raamattuaukeman kuva heijastetaan valkokankaalle.
2. Johdanto: Opettaja lukee otsikon ja sen alla laatikossa olevan johdantotekstin. Yhdessä tutkitaan valkokankaalta, mitä teemakuvassa tapahtuu.
3. Raamatunluku: Luetaan yhteen ääneen valkokankaalle heijastettu raamattuaukeman lilalla kirjoitettu raamatunteksti.
4. Pohdintaa: Opettaja lukee laatikossa olevan pohdintakysymyksen, josta keskustellaan yhdessä. Jos lapsia on paljon, voi ohjaaja kulkea lasten keskellä mikrofoonin kanssa, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin. Lisäksi opettaja on voinut miettiä 1-2 syventävää lisäkysymystä raamatunkohtaan liittyen. Opettaja voi antaa tehtäväksi pohtia kysymystä myös parin kanssa, jonka jälkeen ajatuksista keskustellaan yhdessä koko joukon kanssa.
5. Opetus: Opettaja lukee tai kertoo omin sanoin opetustekstin ja voi sitten kysellä lasten ajatuksia aiheesta.
6. Rukous: Opettaja voi kysyä lapsilta rukousaiheita ja rukoilla sitten niiden puolesta. Rukouksen lopuksi tai suoraan voidaan rukoilla videotykillä heijastettu rukouslaatikon rukous yhteen ääneen.
7. Raamattuvisa/-tehtävä: Joko heti opetushetken päätteeksi tai raamattuvisapisteellä voidaan visan sijaan tehdä tehtäväaukeamasta monistettuja tehtäviä. Jos tehtäväaukeaman tehtäviä tehdään heti opetushetken yhteydessä, kannattaa varata kyniä niin paljon, että kaikille riittää. Lapset voivat myös hakea kynät ja tehtävämonisteet opetustilan edestä ja samalla saavat jaloitella.

Share This