Tehdään yhdessä!

Kansanlähetyksen juniorityö haluaa olla palvelemassa seurakuntia.  Teemme työtä lasten parhaaksi yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa mm. seuraavin tavoin:

1. Olemme mukana perustamassa, kouluttamassa, auttamassa ja tukemassa Donkkis Big Night -iltojen ja Donkkis -kerhojen järjestämistä seurakunnissa.

2. Toimitamme lasten raamatunlukulehti Donkkia, jota seurakunnat voivat jakaa lapsille ja käyttää kerho- ja leiritoiminnan tukena.

3. Tuotamme Donkki-lehden lisäksi myös muuta materiaalia lasten Raamatun opettamiseen. (MATERIAALILINKKI TULOSSA.)

Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa tai haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä joko juniorityön vastaavaa Iida Hoviin (0504662600)  tai paikallisiin työntekijöihimme eri puolilla Suomea.