Näkymme

Image of happy boys and girls lying on a green grass

Kansanlähetyksen juniorityön kohderyhmänä ovat alakouluikäiset lapset. Heitä on Suomessa 350 000. Työmme tavoitteena on, että jokainen heistä saisi kuulla evankeliumin ja uskoa Jeesukseen. Järjestämme Donkkis Big Night-toimintailtoja, kerhoja ja leirejä ympäri Suomen. Tapahtumissamme opetamme Raamattua mielenkiintoisesti ja lasten maailmaan sopivalla tavalla. Rohkaisemme lapsia elämään uskoa todeksi arjen keskellä: kotona, koulussa ja harrastuksissa.